Entries by Sylwia Wrzeszcz

Dylematy związane z zamknięciem ksiąg w spółkach komandytowych

Zmiany w zakresie objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez taką spółkę statusu podatnika CIT. Zasadniczo zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jednakże zastosowanie nowych zasad będzie możliwe dopiero od 1 maja 2021 r. Zgodnie z projektem jeżeli ostatni dzień […]

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH – ZMIANY W PRZEPISACH

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zmiany w prawie dotyczące objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych zaczną obowiązywać od maja 2021 r. Pierwotnie projekt zmian przewidywał wprowadzenie podwójnego opodatkowania dochodów spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. Resort zdecydował się podarować przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian w tym […]

Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej. Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie […]