Entries by Sylwia Wrzeszcz

Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej. Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie […]