Wpisy

Dylematy związane z zamknięciem ksiąg w spółkach komandytowych

Zmiany w zakresie objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez taką spółkę statusu podatnika CIT. Zasadniczo zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jednakże zastosowanie nowych zasad będzie możliwe dopiero od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z projektem jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki przypada w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., można nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r.

Spółki staną przed wyborem:

  • czy zamknąć księgi dwukrotnie i sporządzić dwa sprawozdania: jedno na koniec roku obrotowego (np. 31 grudnia 2020 r.) i drugie na 30 kwietnia 2021 r.;
  • czy wydłużyć rok obrotowy do końca marca 2021 r. i sporządzić jedno sprawozdanie, obejmujące ten wydłużony rok.

Wybór rozwiązania nie jest łatwy. Konieczne jest indywidualne podejście, uwzględniające argumenty „za i przeciw” ww. rozwiązaniom. Problem nie dotyczy jedynie momentu zamknięcia ksiąg. Rozważenia wymaga kwestia, czy i ile sprawozdań finansowych sporządzić oraz czy należy je poddać badaniu przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu.

Przepisy nowelizujące nie rozwiążą tych dylematów, muszą to zrobić wspólnicy i księgowi.

 

Szerokie rozważania przedstawiono w artykule „Księgowi i biura rachunkowe przed decyzją o zamknięciu ksiąg” Dziennik Gazeta Prawna, 3 listopada 2020 nr 215 (5368), gazetaprawna.pl.