Czy jesteś przygotowany na JPK? My jesteśmy!

Od 1 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT. Nasze biuro rachunkowe jest już w pełni przygotowane do obsługi JPK dla wszystkich klientów korzystających z naszych usług. Czym jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dotyczy on zakupów i […]

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za niepełny miesiąc?

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim, który jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym koniecznie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do obniżenia deklarowanej podstawy wymiaru składek. Kiedy niezdolność do pracy trwa przez część miesiąca pojawia się problem prawidłowego wyliczenia podstawy, od której zostaną naliczone składki na ubezpieczenie społeczne. W takiej sytuacji należy pamiętać, iż kwotę […]

Kalkulatory odsetek

W celu ustalenia ostatecznej wysokości naszego zobowiązania podatkowego, wobec ZUS czy kontrahentów warto skorzystać z pomocy kalkulatorów, które sprawnie i szybko przeliczą wysokości należnych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiazań. Poniżej zamieściliśmy najczęściej wykorzystywane kalkulatory odsetkowe: Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych Oblicza odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz od zaległości z tytułu składek […]