Ułatwienie dla osób zakładających własną działalność

Dnia 20 maja 2017 r. weszły w życie zmiany z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1893). Co to oznacza dla przedsiębiorcy a w zasadzie dla osoby, która planuje nim zostać?

Osoba będąca na etapie otwierania działalności gospodarczej i będąca płatnikiem składek tylko na własne ubezpieczenie (zmiana nie dotyczy osób współpracujących, pracowników i zleceniobiorców), będzie mogła razem z wnioskiem o wpis do CEIDG, dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrować się z nich. Będzie także mogła zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia. Z pewnością dzięki takiemu udogodnieniu zaoszczędzi czas przy otwieraniu działalności.