GTU – zmiany w zakresie raportowania od 01.10.2020 – VAT-7 (VAT-7K), JPK_VAT

Informujemy, iż z dniem 01 października 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie raportowania informacji dotyczących podatku od towarów i usług, które obejmują dotychczas składaną deklarację VAT-7 (VAT-7K) oraz pliki JPK_VAT.

Nowy plik będzie zawierał informacje o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT, pozycje z obecnej deklaracji VAT oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W związku z powyższym, na czynnych podatników podatku VAT nałożony został nowy obowiązek prawidłowego oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczonych usług odpowiednimi kodami liczbowymi grup towarowych (kody GTU od 01 do 013). Prosimy o sprawdzenie czy rodzaj sprzedawanych przez Państwa towarów bądź świadczonych usług objęty jest obowiązkiem GTU.

Ponadto, na przedmiotowych fakturach sprzedaży oprócz kodów GTU, należy umieszczać symbole oznaczające określone procedury.

Powyższe oznaczenia muszą zostać naniesione na faktury sprzedaży, tak aby dokonując księgowania, Biuro prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym ujęło sprzedaż w pliku wysyłanym do urzędu.

Szczegółowe oznaczenie kodów i procedur zawiera plik.