Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kilka najistotniejszych informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK to program, przy realizacji którego biorą udział pracownicy, pracodawcy i Skarbu Państwa. Z tych trzech źródeł pochodzą wpłaty na konto PPK. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość ww. wpłat jest […]

Dylematy związane z zamknięciem ksiąg w spółkach komandytowych

Zmiany w zakresie objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez taką spółkę statusu podatnika CIT. Zasadniczo zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jednakże zastosowanie nowych zasad będzie możliwe dopiero od 1 maja 2021 r. Zgodnie z projektem jeżeli ostatni dzień […]

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH – ZMIANY W PRZEPISACH

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zmiany w prawie dotyczące objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych zaczną obowiązywać od maja 2021 r. Pierwotnie projekt zmian przewidywał wprowadzenie podwójnego opodatkowania dochodów spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. Resort zdecydował się podarować przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian w tym […]