Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej. Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie […]

GTU – zmiany w zakresie raportowania od 01.10.2020 – VAT-7 (VAT-7K), JPK_VAT

Informujemy, iż z dniem 01 października 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie raportowania informacji dotyczących podatku od towarów i usług, które obejmują dotychczas składaną deklarację VAT-7 (VAT-7K) oraz pliki JPK_VAT. Nowy plik będzie zawierał informacje o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT, pozycje z obecnej deklaracji VAT oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy […]

Czy jesteś przygotowany na JPK? My jesteśmy!

Od 1 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT. Nasze biuro rachunkowe jest już w pełni przygotowane do obsługi JPK dla wszystkich klientów korzystających z naszych usług. Czym jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dotyczy on zakupów i […]